Norlandia Ospa barnehage

Ospa barnehage er en 4 avdelings barnehage og ligger på østkanten av byen. Vi holder til på Lindeberg. Vi har et flott uteområde som stimulerer til motoriske utfordringer og lek. Det er kort vei til skog og mark som vi benytter oss av så ofte vi kan. Vårt innemiljø er preget av store gode rom med plass til utforsking, lek og læring Barnehagen eies av Oslo kommune og driftet av Norlandia Barnehagene A/S.

I barnehagen vår har vi pedagoger, barnepleiere, barn og ungdomsarbeider og pedagogiske medarbeidere. Mange av de ansatte har mange års erfaring, kompetanse og sammen styrker vi hverandres arbeid i det arbeidet vi gjør hver dag med barna. Dette gjør vi ved å formidle kunnskap, dele gode erfaringer, refleksjoner og tanker mellom oss. Sammen er vi sterke. 

 

I vårt arbeid med Kunnskap&innovasjon skal vi bidra til å utvikle barn som er nyskjerrige, utforskende og ideskapende. Dette krever av oss som ansatte trygg tilknytning, barn som får medvirke i sin egen hverdag, lek som bidrar til læring og realfagenes sammenheng med estetikk.

 

 

La oppdagelsen begynne!