Årsplan

Årsplanen blir fastsatt av barnehagens samarbeidsutvalg hvert år

Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehager fastsetter barnehagen og samarbeidsutvalget (SU) årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

Link for årsplan 2019 - Årsplan Ospa barnehage 2019

I tillegg til dette blir det også skrevet en progresjonsplan, se link: progresjonsplan ospa