Samarbeidsutvalg

  

IBarnehagelovens § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg gir følgende føringer:

 «For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.»

«Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.»

 

Samarbeidsutvalget (SU) 2019-2020

Øyvind (Ulrik) - Bjørnehiet:

Beate (Eva) -Marihøna:

Stine Svean Gausen- Bikuben: stine_1989@hotmail.no (Tlf: 47906623)

Helene (Seline og Magnus) - Bikuben og Marihøna

Foreldrene i Ospa har sin egen Facebookside: https://www.facebook.com/groups/1579374682129054/

 

 

Fra barnehagen Anne (Daglig leder)

Anita (Bikuben)

Silje (Trollhaugen)  

Naoual (Bjørnehiet)

 

 

 

Her er mer informasjon om samarbeidsutvalget i barnehagen:
http://www.fubhg.no/samarbeidsutvalg-su.192589.no.html